Tutkintapyyntö

Joskus on epäselvää, onko rikosta tapahtunut. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun henkilö epäilee kunniaansa loukatun, mutta on epävarmaa, täyttääkö teko kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Kun asianomistaja tai joku muu ilmoittaa poliisille tällaisesta rikokseksi epäilemästään tapahtumasta, käytetään tästä ilmoituksesta usein nimitystä tutkintapyyntö.

Laissa ei kuitenkaan erotella rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön käsitettä, vaan laki puhuu vain ilmoituksen tekemisestä poliisille. Mikäli poliisi ilmoituksen saatuaan katsoo olevan syytä epäillä rikoksen tapahtuneen, aloittaa poliisi asian varsinaisen esitutkinnan. Esitutkinta etenee kuitenkin samalla tavoin, vaikka poliisille ilmoitusta tehdessään olisi käyttänyt rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön nimikettä.

Lakiasiaintoimisto
Jani Marttila

Turku-Helsinki-Tampere

Postiosoite: Stålarminkatu 33 H 66, 20810 Turku
E-mail:
Fax: (02) 235 6623

Jani Marttila
Puh: 0400 759 648